search logo

Kamehameha Schools Preschools

Daily ‘Ōlelo Hawai‘i

Save instructions

Mobile: Touch and hold the image. Select a save option.
Desktop: Right-click the image. Select a save option.

Aloha ‘ōlelo no‘eau


E ho‘omākaukau i ke kula


Kuleana ‘ōlelo no‘eau


Na‘au


‘Ōlelo Hawai‘i ma ke kula

Aloha ‘ōlelo no‘eau

E ho‘omākaukau i ke kula

Kuleana ‘ōlelo no‘eau

Na‘au

‘Ōlelo Hawai‘i ma ke kula